Cultuur

Verschillende culturele partijen in de stad, zoals Leidse musea, theatermakers en kunstenaars schenken in 2020 aandacht aan het herdenkingsjaar. Via exposities en voorstellingen wordt er o.a. gekeken naar de Leidse periode: hoe zagen zij eruit, hoe leefden zij, welke boeken lazen zij en welke kruiden gebruikten zij? Niet alleen de Leidse periode komt aan bod, ook de thema’s ‘Vrijheid’ en ‘Tolerantie’ worden uitgediept. Wat betekent Vrijheid vandaag de dag? Wat is het effect van grenzen? En wat heeft de komst van de Pilgrims betekend voor de oorspronkelijke bewoners van Amerika?