Modern Pilgrims: Een stukje Leids/Engelse geschiedenis in een nieuw jasje.

29 januari 2020
Einde:  07 maart 2020
Genre:  Cultuur
BplusC
Nieuwstraat 4
2312KB Leiden

Van 29 januari tot 7 maart sieren de werken van fotografe Veerle Sloof de wanden van de openbare bibliotheek BplusC, bij de locatie op de Nieuwstraat. De expositie Modern Pilgrims is een hedendaagse vertaling van de zoektocht naar vrijheid in onze stad Leiden. Deze zoektocht is vastgelegd in een achttal portretten van Leidenaren die allen op hun eigen manier vrijheid ervaren. In de foto’s komen vele verhalen van vrijheid naar voren. De werken zijn gemaakt naar aanleiding van het Pilgrim themajaar. 

Het pilgrimjaar 
In 2020 is het 400 jaar geleden dat de Pilgrims vanuit Plymouth met de Mayflower de overtocht naar de Verenigde Staten maakten. Veel van deze Pilgrims waren daarvoor al naar Leiden gevlucht, omdat zij vanwege hun religie niet meer welkom waren in hun land. De Pilgrims vluchtten naar Leiden vanwege de tolerantie van de stad. Iets wat tot op de dag van vandaag nog steeds geldt voor de sleutelstad.

De expositie
Een moderne Pilgrim is volgens fotografe Veerle Sloof iemand die op zijn eigen manier vrij is en hier ook naar leeft, wat soms minder leuke kanten met zich mee brengt.

De geportretteerde 'moderne pilgrims' zijn een afspiegeling van de maatschappij: we zijn allemaal op zoek naar vrijheid.
Maar wat is vrijheid eigenlijk ? Iedereen beleeft zijn eigen vrijheid en die is vaak ook heel dubbel. Om vrij te zijn ben je dat soms op andere vlakken juist niet en moet je oppassen dat die van een ander juist niet minder wordt.
Vrijheid is geen antwoord, maar geeft juist aanzet tot veel vragen. 

De expositie van Veerle laat zien dat vrijheid iets is wat gekoesterd moet worden maar ook vaak keerzijden met zich mee brengt. 
De werken zijn vrij te bekijken in het BplusC aan de Nieuwstraat 4 te Leiden. 

Meer informatie, zie:www.veerlesloof.nl/modern-pilgrims