Singelpark Leiden

Welkom in Leiden!?

vrijdag 30 oktober 2020
Einde:  maandag 30 oktober 2023
Genre:  Cultuur
Verschillende locaties in Leiden

Op vrijdag 30 oktober opent het gloednieuwe Singelpark bij Museum Volkenkunde de tentoonstelling ‘Welkom in Leiden!?’.

Zes spraakmakende hedendaagse kunstwerken met als thema ‘vrijheid en begrenzing’ zijn vanaf die dag op markante locaties in het Singelpark te zien.

De locatie en zijn historische betekenis vormden voor tentoonstellingsmaker Sandra Spijkerman het logische uitgangspunt voor het project dat zij de meerduidige titel ‘Welkom in Leiden!?’ gaf. De tentoonstelling weerspiegelt de vraag wat het effect is van fysieke grenzen en wat we daarmee willen beschermen: vrijheid van denken en doen. De thematiek van de openingstentoonstelling is direct gekoppeld aan de historie van de grond waarop het Singelpark is aangelegd: de vestingwallen die hier in de 17e eeuw werden opgetrokken ter bescherming van de stad. Ter bescherming van hen die vrijheid van denken nodig hadden. De tentoonstelling sluit hiermee naadloos aan bij het themajaar Leiden400. Tegelijkertijd haakt de tentoonstelling aan bij het huidige maatschappelijke debat over migratie en grenzen.

Zes kunstwerken verbeelden op een voor een breed publiek toegankelijke manier verschillende perspectieven op deze thematiek. De kunstwerken zorgen er niet alleen voor dat je het park op een andere manier ervaart, maar ze voegen een eigen verhalende laag toe aan dit bijzondere park met zijn historische betekenis.

Deelnemende kunstenaars zijn: Harold de Bree, Fernando Sanchez Castillo, Atelier van Lieshout, Observatorium, Marta Volkova & Slava Shevelenko, Studio Vrugt.

Het project opent vrijdag 30 oktober 2020 om 16:15 voor de ingang van museum Volkenkunde. 
Meer informatie volgt.