Academisch

Leiden is als kennisstad een geschikte plek om alle perspectieven rondom deze internationale geschiedenis te belichten en te onderzoeken. In samenwerking met meerdere afdelingen binnen de Universiteit proberen we tijdens het herdenkingsjaar zowel voor academici, studenten als algemeen publiek kritisch te reflecteren op de geschiedenis, de implicaties in het heden, maar ook op het herdenkingsjaar zelf.