Educatie

In 2019/2020 wordt een educatief programma gestart waarin scholen in Leiden samenwerken met partnerscholen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Het programma betrekt studenten van de leeftijden 8 tot 20 in een reeks van thema’s waaronder erfgoededucatie, inclusie, migratiegeschiedenis en gevolgen. Het programma schenkt aandacht aan de verschillende visies over de geschiedenis en de erfenis van het migratieverhaal van de Pilgrims.

Het herdenkingsjaar 2020 biedt de gelegenheid de rijke historie en de gevolgen van het leven van de Pilgrims in Leiden te onderzoeken. Zo rijst bijvoorbeeld de vraag hoe de Pilgrims zowel vluchtelingen als kolonisten konden zijn. Wat weten we over migratie in het verleden? Kan hun verhaal worden gebruikt om zo de migratie van nu beter te begrijpen? Hoe wordt de reis van de Mayflower herdacht en waar? Door wie en waarom? Het behandelen van deze onderwerpen stimuleert het kritisch denkvermogen van jonge mensen.

Dit educatieprogramma komt tot stand door internationale en lokale samenwerking tussen verschillende organisaties op het gebied van educatie, onderzoek en maatschappelijke belangen.