Conferentie op middelbare scholen

nog geen datum

Genre:  Educatie
Verschillende locaties in Leiden

LeidenGlobal, een platform van academische en culturele instellingen die lokale gemeenschappen, media, overheid, bedrijfsleven en NGO's verbindt, biedt middelbare scholieren de mogelijkheid om een conferentie te organiseren over een maatschappelijk onderwerp dat de opvattingen van studenten verruimt. In 2020 wordt de geschiedenis van de Pilgrims als vertrekpunt genomen.