Lesmateriaal voor basis- en middelbaar onderwijs

doorlopend
Einde:  31 juli 2020
Genre:  Educatie
Erfgoed Leiden en omstreken
Boisotkade 2A
2311 PZ Leiden

Erfgoed Leiden en omstreken heeft in 2020 nieuw lesmateriaal voor primair en secundair onderwijs ontwikkeld.

Het lesproject 'De Pilgrims: vluchtelingen en kolonisten' voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs focust op de Pilgrims als een bijzondere groep migranten. Ze kwamen in Leiden in 1609 aan geloofsvluchtelingen en elf jaar later betraden ze de Amerikaanse kust als kolonisten. Wat maakte dat grotendeels dezelfde mensen zo’n andere rol hadden bij hun aankomst in een nieuw land? Aan de hand van archiefstukken over de Pilgrims in Leiden zoeken de leerlingen uit hoe hun leven samen met de lokale bevolking hier was. De resultaten delen ze met leeftijdsgenoten in Engeland. Daarna leren ze over de eerst jaren in Amerika en de ingewikkelde relatie met de natives. Ze gebruiken hun eigen kennis, ervaringen en inlevingsvermogen om de verschillen tussen Leiden en Amerika te duiden en een verbinding te leggen naar het heden.

In het project 'Welkom?' onderzoeken leerlingen uit de onderbouw van het VMBO en bovenbouw VWO in groepjes verschillende groepen migranten uit de Nederlandse geschiedenis (van de Pilgrims begin 17e eeuw tot gastarbeiders in de 20e eeuw). Aan de hand van archiefbronnen beantwoorden ze de volgende vragen: 
* Waar kwamen de migranten vandaan? 
* Waarom gingen ze daar weg? 
* Waarom gingen ze naar Nederland toe?  
* In welke periode kwamen ze naar Nederland? 
* Hoe werden ze ontvangen door de lokale bevolking? 
Door dit onderzoek leren ze, dat er verschillende redenen zijn om te migreren, maar dat het ook altijd een moeilijke beslissing is. Ze komen er ook achter, dat men Nederland  niet altijd op dezelfde manier dacht en denkt over migranten en wat de achterliggende redenen daarvoor zijn. Het project is ontwikkeld door Erfgoed Leiden en Omstreken in samenspraak met het Da Vinci College, het Visser ’t Hooft Lyceum en het Vlietland College (VMBO) en het Rijnlands Lyceum Sassenheim (VWO).

Daarnaast heeft Erfgoed Leiden met behulp van primaire bronnen nieuw lesmateriaal over migratiegeschiedenis van de zeventiende eeuw tot heden voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld. In samenwerking met het ICLON (Interfacultair centrum voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing van de Universiteit Leiden) en het Centrum voor Migratie Geschiedenis is de speciale geschiedenismethodiek ‘young trailseekers’ opgezet en vindt er een dramaworkshop plaats van het Leidse theatergezelschap De Veenfabriek.