LEMUN

Internationale scholieren conferentie

20 november 2020
Einde:  20 november 2020
Genre:  Educatie
Stedelijk Gymnasium
Fruinlaan 15
2313 EP Leiden

Lemun is een internationale conferentie, georganiseerd door leerlingen van het Stedelijk Gymnasium Leiden onder leiding van docenten. Het is een simulatie van de Verenigde Naties waar leerlingen uit alle delen van de wereld discussiëren over wereldvraagstukken van dezelfde orde zoals deze geformuleerd worden bij de Verenigde Naties in New York.

De vraagstukken van de LEMUN conferentie in het jaar 2020 zijn gerelateerd zijn aan de Pilgrims, zoals migratie, vluchtelingenvraagstuk, godsdienstvrijheid etc.

De organisatie heeft het voornemen om voor de conferentie van 2020 leerlingen uit Plymouth, Massachusetts en van een Engelse school uit Nottinghamshire uit te nodigen. Het programma wordt samengesteld in samenwerking met Erfgoed Leiden en omstreken.