OUR 400: 1e Jaarlijkse Migratiegeschiedenis Challenge

01 februari 2020
Einde:  30 november 2020
Genre:  Educatie
Highlights
Erfgoed Leiden en omstreken
Boisotkade 2A
2311 PZ Leiden

De internationale herdenking m.b.t. het vertrek van de Mayflower 400 jaar geleden heeft tot intensieve samenwerking tussen overheden, scholen, culturele instanties, erfgoedcentra en toerisme geleid.

De Leidse Aanpak (een Leids scholenplatform), Erfgoed Leiden en omstreken, Bureau Talent, Evenzo Consultancy en Plymouth Public Schools (VS), nodigen leerlingen in het voortgezet onderwijs uit om samen met verschillende leeftijdsgroepen oplossingen te bedenken voor de eerste ‘Migration History Challenge’. In deze Challenge worden de verschillende perspectieven op de geschiedenis en herdenkingen verkend. Wij geloven dat onderwijs ertoe dient om leerlingen voor te bereiden en te betrekken bij de samenleving. Daarom worden leerlingen in deze Challenge rechtstreeks betrokken bij de kern van de zaak: Hoe moeten we de migratie van de Pilgrims gezamenlijk herdenken?

De leerlingen worden uitgedaagd om in teams van zes, waarvan de helft Leids en de andere helft uit Plymouth, vormen en verhalen van herdenkingen van de Mayflower vanuit alle mogelijke perspectieven te verkennen om tot gezamenlijke, nieuwe, inclusieve en creatieve ontwerpen van herdenkingen te komen. De winnaars van inzendingen presenteren hun ideeën in zowel Leiden als Plymouth, waarbij het definitieve ontwerp in november 2020 in Leiden wordt gepresenteerd.

Deze challenge wordt op 1 februari 2020 gelanceerd. In september 2020 bezoeken de leerlingen met de beste herdenking-prototype Plymouth tijdens het Embarkation Festival. De Amerikaanse teamleden komen in november 2020 naar de slotbijeenkomst in Leiden.