Historische vlootschouw

400 jaar Holland Welvaren

geannuleerd

Genre:  Erfgoed en geschiedenis
(Inter)nationale partners
Overig
Highlights
Verschillende locaties in Leiden

Vanwege Corona is de historische vloot met 35 historische schepen van Leiden naar Delfshaven komen te vervallen. In 2021 wordt gekeken of deze vloot alsnog plaats kan vinden.

Leiden400 heeft samen met Delfshaven400, Stichting Verborgen Stad en Provincie Zuid Holland de docu-film Stromingen gelanceerd die een gedeelte van deze historische route toont. 

**

Op een zomerdag in 1620 jaar voer een groep geloofsvluchtelingen vanuit Leiden, over de Vliet en Schie, naar Delfshaven. Dit was slechts een etappe van een veel langere reis. Tien jaar eerder waren zij vanuit Engeland naar Holland gekomen. Na bijna 12 jaar in vrijheid in Leiden gewoond te hebben, trokken deze Pilgrims verder om, via Delfshaven, uiteindelijk in Amerika een eigen geloofsgemeenschap te stichten. 

De vaarroute langs de Vliet en Schie verbindt beide steden. De in de Middeleeuwen uitgegraven kanalen werden in de 17e eeuw uitgebouwd tot trekvaarten. Drukbevaren en met vervoer op gezette tijden werd dit de intercity van Holland. Om deze reden is het nog bestaande netwerk van trekvaarten door de provincie aangewezen als belangrijk erfgoed. 

Het verhaal van deze groep past bij dat van Holland zelf. Hier was het altijd al een komen en gaan. Knooppunt in wereldnetwerk, kwamen in deze delta stromen van goederen, kapitaal, mensen en ideeën samen. Begin 17e eeuw trokken migranten massaal naar de jonge Republiek, op zoek naar perspectief en vrijheid. Het landschap, doorsneden van vaarten en rivieren, getuigt van deze dynamiek: welvarend, divers en vol beweging, waarbij water het levensritme dicteerde. 

Dankzij een unieke samenwerking wordt dit verhaal onder de aandacht gebracht. Leiden400 en Delfshaven400 zouden samen met de Provincie Zuid-Holland en Stichting Verborgen Stad, op zaterdag 18 juli een vaartocht met een grote vloot historische schepen organiseren. 

Vanaf dit najaar kun je, dankzij de hoog-realistische VR-reconstructies van Stichting Verborgen Stad op verschillende locaties in Leiden, langs de vaarroute en in Delfshaven, met je mobiele telefoon een kijkje in de 17e eeuw nemen!