A Musical Pilgrimage

uitgesteld

Genre:  Overig
Verschillende locaties in Leiden

Vanwege het coronavirus is de Musical Pilgrimage die van 3 t/m 7 juni plaats zou vinden, verschoven naar 10 t/m 13 juni 2021.

********


Voor de realisatie van dit festival is er intensieve samenwerking gezocht met diverse Leidse organisaties op het culturele en educatieve vlak, waaronder BplusC, Stichting orgelstad Leiden en de Nederlandse Luitvereniging, alsmede met gezelschappen als Ensemble Windstreken, Ensemble Praetorius en het ensemble The Spirit of Gambo. Het festival zet historische feiten in een hedendaags perspectief en zet hedendaagse problematiek in historische context door middel van concerten en muziektheater, workshops en diverse vormen van randprogrammering. Met het verhaal van de Pilgrims als uitgangspunt wordt tijdens educatieve projecten onderzocht wat ontheemding met een mens doet, hoe identiteit en assimilatie zich tot elkaar verhouden, waar verdringing begint en waartoe dit kan leiden. Vraagstukken die vandaag nog net zo actueel zijn als ze 400 jaar geleden waren.

De muziekprogrammering van het festival slaat eveneens een brug tussen verleden en heden. Muziek zoals die geklonken heeft in de tijd dat de Pilgrims in Leiden woonachtig waren vormt het startpunt van de programmering. Vanuit die bruisende muzikale basis – zowel in economisch als artistiek gezien was Leiden 400 jaar geleden immers een zeer florerende stad - worden lijnen gelegd naar recentere geschiedenis en de huidige tijd. Instrumenten die historisch gezien nauw verbonden zijn met de stad (luit, fluit, gamba en orgel) worden er tot op de dag van vandaag op hoog niveau bespeeld en komen ruimschoots tot klinken tijdens het festival.